Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane osobowe, a także o przysługujących prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

1.   Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem podanych danych osobowych jest Radosław Zamęcki Zabawa z Judo z siedzibą w: Mędłów, ul. Bzowa 14, 55-020 Żórawina, NIP 8942769940, Regon 021343347.

W celu uzyskania informacji nt. zakresu i sposobu przetwarzania danych możesz się z nami skontaktować poprzez adres email: kontakt@zabawajudo.pl lub pisemnie na podany wyżej adres naszej siedziby.

2. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla realizacji celów szkoleniowych, a zwłaszcza szkolenia dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych oraz wypoczynku, w związku z wykonywaniem ciążących na nas obowiązków prawnych np.:

1.   rezerwacji noclegów, wyżywienia,

2. zgłoszenia do startu w zawodach i udziału w szkoleniach,

3. zapisów na wyjazdy, w tym obozy i zgrupowania,

4. wystawiania dokumentów biurowych i księgowych, w tym rachunków,

5.  ubezpieczenia uczestników zajęć,

6. zapewnienia opieki medycznej i bezpieczeństwa uczestników zajęć.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

1.   a) przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia dokumentu księgowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO), podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”,

2. b) przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna – obowiązek prawny).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania umowy lub w celu wykonania ciążącego na Radosław Zamęcki Zabawa z Judo obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

4. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2.

5.  Jakie prawa przysługują osobom, których dane przetwarzamy?

Osoba, której dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia. W tym celu możesz się z nami skontaktować poprzez adres email: kontakt@zabawajudo.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

 

 
 
 
       
  Start | Zajęcia | Nasze sekcje | Trenerzy | O judo | Do pobrania | Galeria | Współpraca | Kontakt

© Zabawa Judo 2010. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie:
Hajime Studio